Late Sita Ram Singh
Late Sita Ram SinghPresident
 • General Secretary: Late Shiva Nepal

Er. Bijay Nath Upreti
Er. Bijay Nath UpretiPresident
 • Vice-president: Dr. Santosha Nanda Mishra

 • General Secretary: Er. Vishnu Bahadur Singh

 • Secretary: Dr. Lokendra Sharma

 • Treasurer: Er. Shambhu Lal Kayastha

 • Member: Er. Shankar Raj Aryal

 • Member: Er. Madhav Prasad Khakurel

 • Member: Er. Dipak Nath Chalise

 • Member: Er. Bhudhur Mani Joshi

 • Member: Er. Chandra Kant Acharya

 • Member: Dr. Ishwori Prasad Adhikari

 • Member: Dr. Mukta Bhattarai