Er. Nahendra Pradhan
Er. Nahendra PradhanPresident
Adv. Kalyanee Shah
Adv. Kalyanee ShahVice-president
Er. Dhruba Maharjan
Er. Dhruba MaharjanGeneral Secretary
Er. Shankar Raj Aryal
Er. Shankar Raj AryalSecretary
Dr. Saroj Krishna Shrestha
Dr. Saroj Krishna ShresthaTreasurer
Dr. Divas Amatya
Dr. Divas AmatyaMember
Mr. Madhu B.C.
Mr. Madhu B.C.Member
Er. Rebanta Kumar Basnet
Er. Rebanta Kumar BasnetMember
Dr. Anjan Kumar Chalise
Dr. Anjan Kumar ChaliseMember
Dr. Sushila Shakya Vaidya
Dr. Sushila Shakya VaidyaMember
Er. Bhubneshwar Prasad Deo
Er. Bhubneshwar Prasad DeoMember
Er. Prakash Upadhyaya
Er. Prakash UpadhyayaMember
Er. Prachandra Ram Shrestha
Er. Prachandra Ram ShresthaMember